logo_klein

Wij hebben reeds 70 jaar ervaring in het laden, transporteren en lossen van levende have. Wij hebben ons gespecialiseerd in de gehele logistieke keten, vanaf het laden bij de boer tot het euthanaseren van het dier in het slachthuis. Wij analyseren uw logistiek proces, lokaliseren de problemen en leveren advies met foto’s en schetsen. Vervolgens begeleiden wij het gehele implementatie traject tot en met de eindcontrole.

Ter illustratie enkele van onze toepassingen:

  • Laad-en losbruggen
  • Hekwerken, automatisch of semi-automatisch
  • Drijfgangen
  • Sorteereenheden op gewicht
  • Weegsystemen
  • Ontsmettingssystemen


Behandeling voorafgaand aan het slachten

De hantering van dieren voorafgaand aan het slachten in de slachterij is van cruciaal belang voor de vleeskwaliteit. Uit vele bronnen blijkt dat de vleeskwaliteit niet afhankelijk is van de verdovingsmethode op zich, maar van de manier waarop de dieren worden behandeld voordat ze worden geslacht.

Het lossen bij slachthuizen en de verdere logistieke verwerking tot aan het euthanaseren van het dier laat nog op vele plaatsen te wensen over.

De negatieve gevolgen zijn onder andere:

  • Gebroken ledematen
  • Verhoogde stress
  • Bloeduitstortingen
  • Snijwonden
  • Krassen
  • Kwetsuren door middel van stroomstok

Bovenstaande calamiteiten hebben een negatief effect op de vleeskwaliteit en de publieke opinie. VWA, Veeartsen en keurmeesters vinden dit meer en meer onacceptabel.

Om een belangrijke bijdrage tot verbetering van al deze punten te komen, kunnen wij u adviseren door middel van een totale rapportage en uitvoering, bestaande uit:

  • Onderzoek op locatie
  • Lokaliseren problemen
  • Verbeterpunten aangeven d.m.v. foto’s en schetsen
  • Herontwerp van de bestaande situatie of compleet nieuw
  • Implementatie
  • Eindcontrole op uitvoering

Voor de uitvoering kunt u zelf zorg dragen door een lokaal bedrijf in te schakelen of in overleg met ons. Wij begeleiden dan het gehele implementatie traject tot en met de eindcontrole.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search